VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Autumn Photo

Vô Số Thiên Sứ Và Mấy Gã Chăn Chiên

Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:12/13/2015; P: 12/18/2015; 919 xem 5 lưu
Xem lần cuối 0.18 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Website, Văn Hóa Và Niềm Tin, , Lễ Giáng Sinh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.