VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Chúa Giê-xu Bị Tố Cáo

Lu-ca 23:1-12
Mục Sư Hồ Hiếu Hạ
C:3/24/2002; 1084 xem
Xem lần cuối 11/16/2019 3:1:20
Đọc   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 23.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 23.


SốKhách từMới xem
1Asker, Norway6132.06 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Quyền Năng Của Sự Cảm Tạ Và Ngợi Khen (Mục Sư Trần Quang Tuấn)5
2Tạ Ơn Luôn Luôn (Mục Sư Phan Phước Lành)3
3Nỗi Lòng Của Người Hầu Việc (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Hãy Để Chúa Viết Chuyện Đời Bạn: Phục Vụ (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
5Người Giàu - Người Nghèo (Mục Sư Ngô Đình Can)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.