VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Summer Photo

Quà Tặng Của Chúa

Giăng 3:16; Rô-ma 8:32
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/25/2011; P: 12/25/2015; 610 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/23/2020 3:48:11
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 3, Rô-ma 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 3, Rô-ma 8.

Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam17167.88 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)60
2Để Được Đầy Dẫy Đức Thánh Linh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)3
3Chìa Khóa Uy Quyền Của Sự Mở Cửa (Mục Sư Trần Quang Tuấn)3
4Đời Sống Sung Mãn Thánh Linh (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
5Cầu Nguyện - Thể Hiện Mối Tương Quan (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.