VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Tiếng Gọi Của Chúa

Sáng-thế Ký 12:1-6
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/17/2016; P: 1/18/2016; 453 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 3:43:25
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Sáng-thế Ký 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Sáng-thế Ký 12.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1, Germany2793.51 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Đến Xem (Mục Sư Trần Thiện Tri)3
2Chuyển Giao Di Sản Cho Thế Hệ Kế Thừa (Mục Sư Trần Quang Tuấn)3
3Gương Sáng Người Cha Đồng Đi Với Chúa (Mục Sư Trần Quang Tuấn)3
4Làm Tỉnh Hồn Nhau (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Kỷ Luật Thay Vì Hối Tiếc (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.