VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Trên Đường Theo Chúa

Sáng-thế Ký 12:7-20
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/24/2016; 568 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 15:8:29
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Sáng-thế Ký 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Sáng-thế Ký 12.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1, France641.45 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Gương Sáng Người Cha Đồng Đi Với Chúa (Mục Sư Trần Quang Tuấn)3
2Hãy Đến Xem (Mục Sư Trần Thiện Tri)3
3Liên Kết Trong Giao Ước (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)3
4Sứ Điệp Phục Sinh (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Tiếng Nói Sau Cùng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.