VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Muối Và Ánh Sáng

Muối Và Ánh Sáng

Ma-thi-ơ 5:13-16
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:1/31/2016; P: 2/4/2016; 1042 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 14:35:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1, France422.20 phút
2, France422.25 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)38
2Xuyên Trong Tim Này Tiếng Đóng Đinh (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
3Tình Đầu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
4Ngài Là Ai? (Mục Sư Lê Duy Tín)3
5Năm Hồng Ân (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.