VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Summer Photo

Người Được Chúa Dùng

1 Sa-mu-ên 16
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:2/12/2017; P: 2/24/2017; 1085 xem 10 lưu
Xem lần cuối 6/2/2020 4:40:56
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Sa-mu-ên 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Sa-mu-ên 16.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Người Đẹp Lòng Đức Chúa Trời.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US2540.78 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)47
2Đời Sống Sung Mãn Thánh Linh (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)3
3Ngày Chúa Giê-xu Trở Lại (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
4Trông Đợi Quyền Năng Thánh Linh (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
5Mười Ngày Đợi Mong (Mục Sư Lê Phước Thuận)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.