VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Đổi Mới Đức Tin

Lu-ca 4:14-21
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/7/2016; P: 2/8/2016; 540 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/7/2019 16:30:51
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1, , US8087.32 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Luật Pháp Và Ân Điển (Mục Sư Trương Trung Tín)7
2Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3An Nghỉ Trong Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Chết Để Được Sống (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
5Thân Thể Đấng Christ (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.