VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Đổi Mới Đức Tin

Lu-ca 4:14-21
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/7/2016; P: 2/8/2016; 557 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 13:56:36
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1, , US2517.89 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)24
2Bạn Là Một Chiến Sĩ Của Chúa (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)2
3Mừng Dự Tiệc Thánh Đầu Năm (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
4Trau Dồi Thói Quen Tốt (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
5Hội Thánh Và Trần Gian (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.