VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Đổi Mới Đức Tin

Lu-ca 4:14-21
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/7/2016; P: 2/8/2016; 540 xem 5 lưu
Xem lần cuối 0.95 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1, , US1.00 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tự Do Hay Nô Lệ? (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
2Mau Nghe, Chậm Nói, Chậm Giận (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Hãy Vui Mừng (Mục Sư Nguyễn Xuân Bình)2
4Tĩnh Thức (Mục Sư Đoàn Văn Miêng)2
5Kẻ Mù Thì Sáng (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.