VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Summer Photo

Yêu Chúa, Yêu Người Và Yêu Chính Mình

Ma-thi-ơ 23:34-40
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:2/28/2016; 1026 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/11/2022 0:17:44
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 23.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 23.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Ân Ðiển.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.