VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Ngài Chết Thay Tôi

1 Phi-e-rơ 2:22-24
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:3/6/2016; 534 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 8:23:31
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Phi-e-rơ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Phi-e-rơ 2.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Ân Ðiển.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.