VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Ngài Chết Thay Tôi

1 Phi-e-rơ 2:22-24
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:3/6/2016; 519 xem 5 lưu
Xem lần cuối 0.69 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Phi-e-rơ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Phi-e-rơ 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Ân Ðiển.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.75 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)38
2Quan Án Công Bình (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
3Thánh Đồ Trong Đấng Christ (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
4Thịnh Vượng Cả Hồn Lẫn Xác (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Men Và Bánh (Mục Sư Lê Thanh Liêm)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.