VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Vô Nhà Chúa Hay Vào Nhà Buôn?

Giăng 2:13-15; Rô-ma 12:1
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/6/2016; P: 3/9/2016; 1126 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 10:17:48
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 2, Rô-ma 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 2, Rô-ma 12.

Liên Lạc Tác Giả, Văn Hóa Và Niềm Tin, .


SốKhách từMới xem
1, Germany14719.12 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chuẩn bị sẵn sàng nghinh tiếp Chúa trở lại (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
2Được Ấn Chứng Bởi Đức Thánh Linh (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Làm Nên Mới (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Tạ Ơn Chúa Trong Cầu Nguyện (Mục Sư Nguyễn Văn Chấn)2
5Trả Đủ Ngày Cuối (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.