VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Winter Photo

Thập Tự Giá Của Chúa Giê-xu

1 Cô-rinh-tô 2:2; Ga-la-ti 6:14-15
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:3/13/2016; 766 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/29/2021 13:45:40
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 2, Ga-la-ti 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 2, Ga-la-ti 6.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Ân Ðiển.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.