VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Mệnh Lệnh Yêu Thương

Mệnh Lệnh Yêu Thương

Giăng 13:31-35
Mục Sư Nguyễn Anh Tuấn
C:3/13/2016; P: 3/15/2016; 1186 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/16/2019 8:18:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 13.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1, Thailand377.63 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thần Của Chúa Đến (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
2Phước Cho Người Tìm Được Sự Khôn Ngoan (Mục Sư Nguyễn Văn Bé)2
3Chân Dung Người Cha (Minh Nguyên)2
4Tiếng Gọi (Mục Sư Hồ Bình Minh)1
5Những Bằng Chứng Cho Thấy Đức Chúa Jêsus Đã Sống Lại (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.