VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Khi Dục Vọng Lên Ngôi

Khi Dục Vọng Lên Ngôi

Gia-cơ 4:1-3
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/13/2016; P: 3/17/2016; 1460 xem 19 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 19:26:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Tin Và Sống (Gia-cơ).


SốKhách từMới xem
1, Russian Federation5796.07 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Niềm Vui Giữa Lao Khổ (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)4
2Lời tiên tri về 70 tuần lễ (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
3Đèn Cần Có Dầu (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
4Thức Ăn Cúng Kiến (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
5Được Lựa Chọn (Pastor Doug Kellum)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.