VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Tiệc Của Chúa

Ma-thi-ơ 3:1-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/13/2016; P: 3/20/2016; 1206 xem 23 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 6:30:57
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria.


SốKhách từMới xem
1Washington, DC, US29045.29 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sụp Đổ (Mục Sư Trương Trung Tín)5
2Hễ Đất Còn, Lời Hứa Chúa Còn (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
3Tại Sao Tôi Cần Lời Chúa? (Mục Sư Trần Trọng Luật)2
4Lập Trên Nền Đức Tin Rất Thánh (Mục Sư Trương Trung Tín)1
5Hãy Trông Đợi Đức Giê-hô-va (Mục Sư Lê Thành Hiệp)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.