VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Đấng Chân Thần

Giăng 8:12-16
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/20/2016; 326 xem
Xem lần cuối 2.88 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 8.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge, Lễ Lá.


SốKhách từMới xem
1, , US2.90 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Dối Mình (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
2Đắc Thắng Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
3Lý Do Ngài Đến (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
4Tài Sản Thuộc Về Cơ Đốc Nhân (Mục Sư Ngô Đình Can)1
5Tạ Ơn Chúa Ban Cho Sự Đắc Thắng (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.