VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Thật Người Nầy Là Con Đức Chúa Trời

Lu-ca 23:33-49; Ma-thi-ơ 27:51-56
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:3/20/2016; 571 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/11/2019 14:39:39
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 23, Ma-thi-ơ 27.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 23, Ma-thi-ơ 27.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Ân Ðiển.


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US10851.49 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Dạy Người Trong Sự Công Bình (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Ai Gây Nên Cảnh Đau Thương (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Chúa Chết Để Chúng Ta Được Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Bình An Trong Tín Thác (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Sốt Sắng Trong Việc Lành (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.