VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Thật Người Nầy Là Con Đức Chúa Trời

Lu-ca 23:33-49; Ma-thi-ơ 27:51-56
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:3/20/2016; 731 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1.26 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 23, Ma-thi-ơ 27.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 23, Ma-thi-ơ 27.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Ân Ðiển.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.