VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Đấng An Ủi - Thần Chân Lý

Đấng An Ủi - Thần Chân Lý

Giăng 14:16-17; Giăng 14:25-26; Giăng 15:26-27; Giăng 16:12-14
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/20/2016; P: 3/22/2016; 1156 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 6:38:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 14, Giăng 14, Giăng 15, Giăng 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 14, Giăng 14, Giăng 15, Giăng 16.

Website, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.