VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Lượng Giá Để Vâng Phục

Lu-ca 6:46-49
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/20/2016; P: 3/24/2016; 546 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/19/2019 16:11:15
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1, France766.64 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trả Giá Cho Sự Vâng Phục (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
2Hành Động (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
3Mười Chìa Khóa Để Khai Phóng Tiềm Năng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Cuộc đời được Chúa đại dụng (Thầy Trương Công Đạt)1
5Ảnh Hưởng của Người Mẹ (Mục Sư Chung Tử Bửu)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.