VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Nhìn Lên Thập Tự

Nhìn Lên Thập Tự

Giăng 3:14-16
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/25/2016; P: 3/30/2016; 1801 xem 26 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 17:29:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1, , US6205.43 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)42
2Sừa Soạn Gặp Chúa Tái Lâm (Mục Sư Nguyễn Sang)5
3Lễ Ngũ Tuần (Mục Sư Đặng Ngọc Báu)4
4Vô Thưởng Vô Phạt? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Khi Dục Vọng Lên Ngôi (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.