VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Chúa Đã Sống Lại

Lu-ca 24:1-12
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/27/2016; P: 3/30/2016; 359 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 5:45:12
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 24.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 24.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1, France315.96 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tạ Ơn Luôn Luôn (Mục Sư Phan Phước Lành)3
2Tôi Là Chiên Của Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Hội Thánh Của Đức Chúa Trời Hằng Sống (Phần 3) (Mục Sư Mã Phúc Thạch)1
4Phục Sinh: Một Khởi Đầu Mới (Mục Sư Lê Thiện Dũng)1
5Hãy Đến Với Ta (Mục Sư Hoàng Siêu)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.