VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Chúa Đã Sống Lại

Lu-ca 24:1-12
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/27/2016; P: 3/30/2016; 389 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/13/2020 0:15:30
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 24.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 24.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1, France18268.62 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)47
2Chúa Sẽ Mở Đường Cho Ra Khỏi (Phần Kết) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)3
3Nơi Ẩn Náu Và Sức Mạnh (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Tin Mừng Cho Người Nghèo (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
5Chúa Là Sức Mạnh Của Tôi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.