VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Chúa Đã Sống Lại

Lu-ca 24:1-12
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/27/2016; P: 3/30/2016; 360 xem 7 lưu
Xem lần cuối 0.67 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 24.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 24.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1, , US0.69 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Kẻ Yêu Đời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)2
3Ngũ Phúc Lâm Môn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Nỗi Lòng Của Người Hầu Việc (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
5Say Thánh Linh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.