VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Sứ Điệp Phục Sinh

Sứ Điệp Phục Sinh

Ma-thi-ơ 28:5-7
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/27/2016; P: 4/1/2016; 1360 xem 18 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 11:33:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 28.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 28.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US13051.06 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Dòng Sông Thánh Linh (Mục Sư Lê Văn Thái)2
2Tiên Tri Và Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Lắng Nghe Tiếng Chúa (Mục Sư Trần Thiện Tri)2
4Tôi Cảm Tạ Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Không Quên Ân Huệ Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.