VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Chức Thầy Tế Lễ Nhà Vua

1 Phi-e-rơ 2:9
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/3/2016; 353 xem
Xem lần cuối 3/25/2020 21:38:52
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Phi-e-rơ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Phi-e-rơ 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam9301.56 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)20
2Rúng Động (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
3Những Ngày Tháng Phước Hạnh Trong Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)3
4Bọn Lính Nhạo Báng Chúa (Mục Sư Ngô Đình Can)3
5Tín Đồ Thật (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.