VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Chức Thầy Tế Lễ Nhà Vua

1 Phi-e-rơ 2:9
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/3/2016; 357 xem
Xem lần cuối 1.25 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Phi-e-rơ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Phi-e-rơ 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.30 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)43
2Tình Đầu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Lễ Ngũ Tuần (Mục Sư Đặng Ngọc Báu)2
4Xóa Bỏ Mặc Cảm (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Tập Trung Vào Chức Năng Làm Cha (Mục Sư Ngô Đình Can)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.