VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Để Thực Sự Thờ Phượng

Giăng 4:19-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/3/2016; 605 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/18/2019 8:22:23
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1Seattle, WA, US1931.58 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bí Quyết Sống Vui (Mục Sư Đặng Ngọc Hương)2
2Niềm Vui Trong Thánh Linh (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
3Làm Gì Với Lời Dư Luận? (MSNC Trần Việt Dũng)2
4Đấng Cảm Thương (Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn)1
5Bói Toán và Tương Lai Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.