VietChristian
VietChristian
svtk.net

Người Nhà Đức Chúa Trời

Người Nhà Đức Chúa Trời

Ê-phê-sô 2:19-22
Mục Sư Nguyễn Văn Lý
C:4/3/2016; P: 4/5/2016; 991 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/8/2020 20:59:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1, Germany22105.60 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Biết Mình Tái Sinh (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
2Phần Thưởng Của Người Hầu Việc Chúa (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
3Tận Hiến (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Chiến Thắng Kẻ Thù (Mục Sư Trần Hữu Thành)2
5Đừng Quên Ta Thắng Nhờ Đức Tin (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.