VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Việc Làm Chứng Tỏ Lòng Yêu Chúa

Lu-ca 7:36-50
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/10/2016; P: 4/11/2016; 1817 xem 21 lưu
Xem lần cuối 11/30/2019 21:59:52
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 7.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria.


SốKhách từMới xem
1Edmonton, AB, CA16455.29 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Kinh Nghiệm Chúa Phục Sinh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Chúa Chết Để Chúng Ta Được Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Thương Tâm (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Bí Quyết Sống Vui (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Quyền Năng Của Thập Tự Giá Và Của Sự Phục Sinh (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.