VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Việc Làm Chứng Tỏ Lòng Yêu Chúa

Lu-ca 7:36-50
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/10/2016; P: 4/11/2016; 1820 xem 21 lưu
Xem lần cuối 0.15 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 7.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria.


SốKhách từMới xem
1, , US0.22 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bình An Cho Nhân Thế (Mục Sư Nguyễn Thỉ)5
2Câu Chuyện Sau Giáng Sinh (Mục Sư Lê Phước Thuận)3
3Kinh Nghiệm Giáng Sinh (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)2
4Tự Ti, Tự Tôn (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
5Sau Những Ngày Tháng Huy Hoàng (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.