VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Summer Photo

Tiếng Gọi Của Đấng Yêu Ta

Nhã-ca 2:8-13
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/10/2016; P: 4/13/2016; 679 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 18:26:35
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Nhã-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Nhã-ca 2.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim.


SốKhách từMới xem
1, France8919.25 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)46
2Đời Sống Sung Mãn Thánh Linh (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)3
3Trông Đợi Quyền Năng Thánh Linh (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Ngày Chúa Giê-xu Trở Lại (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
5Mười Ngày Đợi Mong (Mục Sư Lê Phước Thuận)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.