VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Càng Gần Chúa Hơn

Càng Gần Chúa Hơn

Gia-cơ 4:7-10
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/10/2016; P: 4/14/2016; 1647 xem 18 lưu
Xem lần cuối 5/23/2020 10:9:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Tin Và Sống (Gia-cơ).


SốKhách từMới xem
1Moreno Valley, CA, US5688.11 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)41
2Đối Đáp Với Người (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
3Lựa Chọn Để Trả Giá (Pastor Michael Proud)2
4Bết-lê-hem Áp-ra-ta (Mục Sư Ngô Đình Can)2
5Thờ Phượng: Hình Ảnh Thân Tình Với Chúa (Pastor Michael Proud)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.