VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Chấm Dứt Nói Hành

Chấm Dứt Nói Hành

Gia-cơ 4:11-12
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/17/2016; P: 4/21/2016; 1727 xem 16 lưu
Xem lần cuối 7/22/2019 22:33:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Tin Và Sống (Gia-cơ).


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US874.20 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tiên Tri Và Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Niềm Vui Giữa Lao Khổ (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Trung Tín Được Nhấc Lên Cao (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
4Tin Lành Bình An (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1
5Sao Con Khóc (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.