VietChristian
VietChristian
svtk.net

Ai Làm Chủ Cuộc Đời Tôi?

Ai Làm Chủ Cuộc Đời Tôi?

Mục Sư Nguyễn Hoàng Tuấn
C:4/23/2016; P: 4/24/2016; 786 xem 5 lưu
Xem lần cuối 42.85 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1, France52.72 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Vốn Liếng Yêu Thương (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)4
2Bắt Chước Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Tôi Yêu Mến Lời Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Sau-lơ Tin Chúa (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
5Thờ Phượng Qua Dâng Hiến Trong Cuộc Đời Nô-ê (Pastor Will Stevens)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.