VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Summer Photo

Yêu Mến Hay Ham Muốn

Gia-cơ 1:12-15
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/1/2016; P: 5/2/2016; 528 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/22/2020 3:30:13
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1, France23819.00 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)48
2Được Chúa Phù Hộ (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)4
340 Năm Nhìn Lại (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Ví Bằng Chúa Muốn, Và Ta Còn Sống (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
5Đem Ánh Sáng Cho Trần Thế (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.