VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Yêu Mến Hay Ham Muốn

Gia-cơ 1:12-15
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/1/2016; P: 5/2/2016; 485 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/18/2019 2:39:21
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam5545.54 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Yêu Thương Đầu Môi Chót Lưỡi (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
2Ai Kiên Trì Cho Đến Cuối Cùng Sẽ Được Cứu (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
3Làm Gì Với Lời Dư Luận? (MSNC Trần Việt Dũng)3
4Huyền Nhiệm Của Vương Quốc Đức Chúa Trời Được Tỏ Ra (P2) (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Không Phục Vụ Chúa Nổi (Mục Sư Trần Trọng Luật)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.