VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Autumn Photo

Cơ Hội Phục Vụ Chúa

Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1925 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.99 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 19.

Website, Hội Thánh Báp Tít Thiên Ân.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.