VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Cơ Hội Phục Vụ Chúa

Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1866 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 17:2:0
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 19.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Thiên Ân.


SốKhách từMới xem
1San Diego, CA, US7679.93 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chiến Đấu Chống Lại Cám Dỗ (Mục Sư Trần Trọng Luật)3
2Điều Phải Có (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Lời Cam Kết trong Năm Mới (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
4Đồng Hành Với Chúa Trong Năm Mới (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Giữ Lòng Yêu Thương (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.