VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Tình Thương Trọn Vẹn

Châm-ngôn 31:10-31; 1 Cô-rinh-tô 13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/8/2016; 719 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/15/2019 15:6:32
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Châm-ngôn 31, 1 Cô-rinh-tô 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Châm-ngôn 31, 1 Cô-rinh-tô 13.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1, United Kingdom2343.48 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Người Cha nhân từ (Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp)6
2Thời Điểm Được Chúa Cất Lên (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)3
3Xóa Bỏ Khoảng Cách (Mục Sư Hứa Trung Tín)2
4Bị Thế Gian Ghét (Mục Sư Trương Trung Tín)2
5Đừng Thờ! Hãy Hiếu Kính (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.