VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Tình Thương Trọn Vẹn

Châm-ngôn 31:10-31; 1 Cô-rinh-tô 13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/8/2016; 740 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 7:40:9
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Châm-ngôn 31, 1 Cô-rinh-tô 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Châm-ngôn 31, 1 Cô-rinh-tô 13.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1, France7616.72 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ngày Mồng Một Tháng Giêng (Mục Sư Lê Văn Thái)1
2Chúa Chịu Xức Dầu (Mục Sư Châu An Phước)1
3Làm thế nào để liên hệ với người khác cách khôn ngoan thông sáng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Những Bước Của Đức Tin (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Tạ Ơn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.