VietChristian
VietChristian
nghe.app

Đức Thánh Linh: Dòng Sông Thiêng

Đức Thánh Linh: Dòng Sông Thiêng

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-11
Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
C:5/15/2016; P: 5/16/2016; 963 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 10:8:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ, Lễ Ngũ Tuần.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US5831.86 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thách Thức Mới (Mục Sư Lê Hồng Phúc)3
2Một Bắt Đầu Mới II (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Sống Có Trách Nhiệm (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Chúa Muôn Xuân (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
5Uy Tín của Lời Nói (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.