VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Thiên Đàng Vui Hát

Lu-ca 15:8-10
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/22/2016; P: 5/24/2016; 279 xem
Xem lần cuối 10/16/2019 7:3:50
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1, , US4220.18 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lý Do Tìm Kiếm Chúa (Mục Sư Đoàn Văn Minh)5
2Giảng Cho Chính Mình (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
3Tạ Ơn Chúa về đời sống đắc thắng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
4Cánh Cửa Cơ Hội (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Đừng Nản Lòng (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.