VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Chuyện Kinh Thánh

Mác 14:3-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/22/2016; P: 5/25/2016; 1690 xem 27 lưu
Xem lần cuối 5/23/2020 3:27:57
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 14.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria.


SốKhách từMới xem
1San Jose, CA, US3519.49 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)50
2Chúa Sẽ Mở Đường Cho Ra Khỏi (Phần Kết) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)6
3Tội Nghiệp (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
4Tin Mừng Cho Người Nghèo (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
5Ngài Vực Tôi Lên (Mục Sư Đỗ Đình Song)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.