VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Chuyện Kinh Thánh

Mác 14:3-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/22/2016; P: 5/25/2016; 1635 xem 27 lưu
Xem lần cuối 0.94 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 14.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria.


SốKhách từMới xem
1, , US0.98 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Sinh Đầu Tiên (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Ai Sẽ Lăn Tảng Đá Cho Chúng Ta (Mục Sư Lê Phước Thuận)2
3Thương Tâm (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Trên Thập Giá (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Vì Giê-xu Sống (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.