VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Bàn Tiệc Ân Sũng

2 Sa-mu-ên 9:1-13
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:4/24/2016; P: 5/27/2016; 419 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/13/2019 7:0:48
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Sa-mu-ên 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Sa-mu-ên 9.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Garden Grove.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US5695.72 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Người Cha nhân từ (Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp)7
2Xóa Bỏ Khoảng Cách (Mục Sư Hứa Trung Tín)2
3Đừng Thờ! Hãy Hiếu Kính (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Ngước Nhìn Lên Núi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Sống Đạo Làm Con (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.