VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Bàn Tiệc Ân Sũng

2 Sa-mu-ên 9:1-13
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:4/24/2016; P: 5/27/2016; 430 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 9:6:56
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Sa-mu-ên 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Sa-mu-ên 9.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Garden Grove.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US11847.58 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lời Cứu Chuộc (Mục Sư Lê Văn Thái)1
2Hầu Việc Chúa (Mục Sư Châu An Phước)1
3Làm Sao Tôi Biết Chúa Thương Tôi (Mục Sư Trần Thiện Đức)1
4Dạy Con Từ Thuở Còn Thơ (Minh Nguyên)1
570 Tuần Lễ (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.