VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Summer Photo

Luật Vàng Trong Hôn Nhân

Ê-phê-sô 5:21-33
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/22/2016; P: 5/28/2016; 990 xem 14 lưu
Xem lần cuối 6/3/2020 6:27:18
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 5.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Việt Nam San Jose.


SốKhách từMới xem
1Ldenscheid, Germany4900.09 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)91
2Lễ Ngũ Tuần (Mục Sư Nguyễn Thỉ)5
3Người Cha Gương Mẫu (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)2
4Danh Hiệu Cứu Chúa - Cha Đời Đời (Truyền Đạo Võ Hoàng Thiên Ân)2
5Say Rượu Mới (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.