VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Chữ Tín Của Người Cơ-đốc

Chữ Tín Của Người Cơ-đốc

Gia-cơ 5:12
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/29/2016; P: 6/3/2016; 1550 xem 13 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 19:48:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Tin Và Sống (Gia-cơ).


SốKhách từMới xem
1Changi, Singapore2363.64 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chiên Tan Lạc Và Mùa Gặt Trúng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
2Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Chiếc Cầu Phá Đổ Sự Cô Đơn (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
4Sứ Điệp Đầu Tiên Của Hội Thánh (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Mối Tình Đầu Đời Của Đa-vít (Mục Sư Nguyễn Văn Chấn)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.