VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Trong Cộng Đồng Dân Chúa

Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/12/2016; P: 6/13/2016; 416 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 12:34:43
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim.


SốKhách từMới xem
1, , US2435.43 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Yêu Như Chúa Yêu (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
2Lý Do Để Hiệp Một (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
3Trả Lời Chữ Nếu Sinh Tử (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Ân Điển Lạ Lùng (Mục Sư Bùi Quang Túc)1
5Uy Quyền Thuộc Linh Của Bạn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.