VietChristian
VietChristian
nghe.app

Summer Photo

Trong Cộng Đồng Dân Chúa

Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/12/2016; P: 6/13/2016; 416 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.47 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim.


SốKhách từMới xem
1, , US0.52 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ơn Càng Trên Ơn (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1
2Cơ Hội Đầu Dịp Tiện Cuối (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1
3Bản Tính Đức Chúa Trời - Ân Điển - 7 Quyền Năng Biến Đổi Đời Sống (3b) (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1
4Sự Bình An Bạn Cần (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1
5Tìm Về Hạnh Phúc (Mục Sư Trần Thiện Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.