VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Tình Yêu Phi Thường

Gia-cơ 2:1-13
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/12/2016; P: 6/15/2016; 436 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/9/2019 8:44:18
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1, 7214.60 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Không Ngó Lại Đằng Sau (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)5
2Thân Lữ Khách (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
3Theo Chúa Luôn Phải Làm Vậy (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
4Một Giấc Ngủ Ngon (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Để Tỏ Lòng Thương Xót Tất Cả (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.