VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Hãy Cầu Nguyện

Hãy Cầu Nguyện

Gia-cơ 5:13-20
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/12/2016; P: 6/17/2016; 1899 xem 22 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 20:44:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Tin Và Sống (Gia-cơ).


SốKhách từMới xem
1, France331.99 phút
2, France332.44 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)43
2Phước Hạnh Trong Sự Hoạn Nạn (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
3Được Chúa Phù Hộ (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
4Bắt Chước Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Hôn Nhân Hạnh Phúc (Minh Nguyên)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.