VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Hãy Cầu Nguyện

Hãy Cầu Nguyện

Gia-cơ 5:13-20
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/12/2016; P: 6/17/2016; 1648 xem 18 lưu
Xem lần cuối 0.97 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Tin Và Sống (Gia-cơ).


SốKhách từMới xem
1, , US1.03 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Mặc Chiếc Áo Thánh (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
2Bị Thế Gian Ghét (Mục Sư Trương Trung Tín)2
3Người Con Chí Hiếu (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Theo Đuổi Và Phát Triển Tinh Thần Xuất Sắc (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1
5Ý Chúa Về Sự Kiêng Ăn (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.